Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości w Hiszpanii:
Wszystko przebiega w czterech etapach
1. Pierwszym krokiem w przypadku już wybranej nieruchomości jest wpłata zadatku w wysokości od 5% do 10% wartości nieruchomości. Wysokość zadatku jest uzależniona od wartości nieruchomości, a także od wymagań właściciela. W momencie zakupu kwota zadatku jest odejmowana od ostatecznej kwoty wartości nieruchomości.
2. Kolejnym krokiem jest podpisanie wstępnej umowy sprzedaży, która jest jednocześnie gwarancją zakupu przez Państwa nieruchomości jak również dokumentem potrzebnym do uzyskania numeru N.I.E
3. Trzeci etap to założenie konta w hiszpańskim banku.
4. Czwartym i ostatnim krokiem jest podpisanie aktu notarialnego i rozliczenie pozostałej części wartości nieruchomości.
W Hiszpanii za nieruchomość można zapłacić czekiem lub gotówką. Zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii umowa sprzedaży nieruchomości podpisywana jest w formie aktu notarialnego w innym przypadku umowa jest nieważna. Całkowity koszt zakupu nieruchomości,  to jego cena plus około 13% do 15% dodatkowych kosztów, w tym podatek od nieruchomości 10%. Wpis do księgi wieczystej, opłata za notariusza, przepisanie umów na wodę i prąd na nowego właściciela.
 
Informacja dodatkowa
Obywatele polscy mają możliwość wyrobienia numeru N.I.E. przed przyjazdem do Hiszpanii. Numer taki można uzyskać poprzez Ambasadę Hiszpanii w Warszawie, znajdującej się przy ul. Myśliwieckiej 4,  00-459 Warszawa.